PRZEGRYWAMY
zapisy dźwiękowe z:

  • kaset magnetofonowych
  • starych płyt winylowych

na pliki cyfrowe